Pecička - technika pletení

TiskEmail
Pecička - technika pletení
Popis

Rozplést jedno oko na čtyři oka a ihned splést - pecička - hladce, hladce an­glicky, hladce, hladce anglicky a hladce splést 
Způsob pletení:
 Jehlicí podebereme přední část oka na levé jehlici, upleteme hladké oko (oko levé jehlice zůstává po celou dobu rozplétáni na levé jehli­ci}, podebereme zadní část rozplétaného oka a upleteme další oko hladce anglicky, podebereme znovu přední část rozplétaného oka, kterou přeple­teme na další hladké oko a nakonec zadní částí roz­plétaného oka protáhneme ještě oko hladce anglicky. Teprve potom oko z levé jehlice spustíme a všechna takto nově upletená oka ihned spleteme hladce.
Rozplést jedno oko na čtyři oka a ihned přetáhnout-pecička-hladce, hladce an­glicky, hladce, hladce anglicky 
Způsob pletení: 
Jehlicí podebereme přední část oka na levé jehlici, upleteme hladké oko (oko z levé jehlice zůstává po celou dobu rozplétání na levé jehli­ci}, podebereme zadní část rozplétaného oka a upleteme další oko hladce anglicky, podebereme znovu přední část rozplétaného oka a upleteme další oko hladce a nakonec zadní částí rozplétaného oka protáhneme ještě přízi a upleteme oko anglické. Takto upletená oka postupně přetáhneme. Přes první oko přetáhneme čtvrté, třetí a druhé oko.
Rozplést jedno oko na pět  -- pecička - hladce, hladce anglicky,hladce,hladce anglicky, hladce
Způsob pletení:
 Jehlicí podebereme přední část oka na levé jehlici, upleteme hladké oko (oko z levé jehlice zůstává po celou dobu rozplétání na levé jehli­cí), podebereme zadní část rozplétaného oka a upleteme další oko hladce anglicky, podebereme znovu přední část rozplétaného oka a upleteme další oko hladce, dále za zadní článek rozplétaného oka upleteme hladké oko anglické a nakonec za přední článek upleteme oko hladké. Stejným způ­sobem rozplétáme i větší počet ok.