Obchodní podmínky Levné pletací příze
obchod23 m

Základní ustanovení
uvedené obchodní podmínky platí pro objednávky v internetovém obchodě.
Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).
Prodávající:
Markéta Roubcová, se sídlem Pražská 63 K , Znojmo, IČ: 76487547

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Obchodní podmínky všeobecně
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách obchodu .


Objednávka
Objednávky provedené kupujícím prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné, podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s  obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Registrace kupujícího v internetovém obchodě není podmínkou.
Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas k archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Dodavatel se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě ukončení obchodování mezi dodavatelem a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího budou tato data z archivu dodavatele odstraněna a zničena (vymazána). Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetím stranám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (přepravci, banky a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.
Dodavatel si vyhrazuje právo v mezích zákona využít svého práva ověřit si pravdivost údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání určeném kupujícím v registračním formuláři.


Objednávka
úspěšně dokončená objednávka je v kopii zaslána také na váš e-mail. Pokud jste tento e-mail neobdrželi, zadali jste při registraci špatnou e-mailovou adresu, nebo jste nákup správně nedokončili.
O odeslání zásilky, balíku Vás informujeme e-mailem.
Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá a  budeli zákazník opětovné objednávat zaslání zboží na dobírku, vyhovíme mu pouze až po zaplacení částky zahrnující cenu zboží, původní poštovné a nové poštovné předem na náš účet... na dobírku mu již zboží zasílat nebudeme.
Z výše uvedeného vyplývá, že je určitě lepší stornovat objednávku před odesláním zásilky.

Zboží
Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

Ceny nabízeného zboží
jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce.
Všechny ceny v obchodě jsou koncové.
V případě, že dojde u objednaného zboží ke zvýšení, snížení ceny, je tato skutečnost ihned zveřejněna u daného zboží
a ceny jsou závazné pro obě strany ( prodávajícího i kupujícího )

Platební podmínky
Zboží lze hradit  dobírkou,
předem bankovním převodem, též poštovní složenkou.
na účet FIO - číslo účtu : 2100559783 / 2010

Při volbě platby bankovním převodem bude kupujícímu zaslána informace, zda je všechno zboží dostupné.
V případě , že není možné dodat kompletní objednávku, prodávající kupujícího upozorní , případně dohodne změnu v objednávce a poté  zašle podklady k platbě.
NIKDY NEPLAŤE ZA OBJEDNÁVKU PŘEDEM !!!

Na základě platebních údajů  provede kupující převod. Při převodu je důležité uvádět variabilní symbol, který bude identifikovat platbu.
Zboží bude expedováno až po připsání dané částky na účet prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb prodávající může vystavit kupujícímu účtenku v případě , že nakupuje na dobírku (  platba za zásilku kurýrovi v hotovosti - Česká pošta).

 

Dodání objednávky


Objednané zboží zasíláme dopravcem PPL , Česká pošta , Zásilkovna .

ZÁSILKOVNA 

má již několik stovek výdejních míst a stále přibývají nová. 

Zvolíte li si dopravné přes Zásilkovnu, bude Vám v systému objednávky nabídnuto, na které pobočce si chcete svou zásilku vyzvednout.

Po předání balíčku obdržíte ze Zásilkovny emailovou zprávu, že Vaši zásilku převzali a přepravují ji k výdejnímu místu dle Vaší volby.

Po umístění zásilky do Vaší pobočky obdržíte SMS zprávu, že si balíček můžete vyzvednout.

 

více info na http://www.zasilkovna.cz/

Cena za zásilky do váhy 5 kg - 90, - Kč
dobírka - 112,- Kč

Parametry standardních zásilek :

 • Maximální hmotnost zásilky: 5 kg
 • Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm
 • Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)
 • Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm
 • Maximální výše dobírky: 20 000 Kč
 • Ze standardních zásilek jsou automaticky vyloučeny z přepravy všechny zásilky odporujícím obchodním podmínkám.


PPL:
účtované přepravné :
platba předem bank. účet - 130,- Kč ( nezávisle na váze zásilky)

dobírkou : 170,- Kč ( nezávisle na váze zásilky )

Cena za poštovné přepravce česká pošta činí :
ČESKÁ POŠTA - BALÍKOVNA
Platba předem na bankovní účet : 78,- Kč
Dobírkou : 88,- Kč

PRODEJCE SI VYHRAZUJE MOŽNOST ÚPRAVY POŠTOVNÉHO DLE VÁHY OBJEDNÁVKY.


Pokud máme objednané zboží skladem, odešleme je na adresu zákazníka nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky.
Pokud není všechno objednané zboží skladem , dohodne prodejce s kupujícím možnost pozdějšího odeslání objednávky,
případně objednávku se zákazníkem upraví dle možnosti skladových zásob.
Veškeré zboží zaslané přepravcem PPL vám bude zasláno jako doporučený balík (dle dodacích lhůt přepravcem  PPL).
V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, neprodleně o této skutečnosti informujeme zákazníka elektronickou poštou nebo telefonicky.
Osobní vyzvednutí - zboží lze objednat přes internetový obchod a vyzvednout po dohodě ve Znojmě.


Záruční doba
začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba a práva z odpovědnosti za vady se u veškerého sortimentu řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, reklamace jsou vyřizovány v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Záruční doba je 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční doba delší. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě - po vzájemné písemnné dohodě .

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Spotřebitel má při uplatnění záruky:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. 

Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení:
Zákazník, který je spotřebitelem, má dále v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy (nejlépe spolu s vráceným zbožím) doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od převzetí zboží.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
na dodávku zboží , jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


Postup při odstoupení od smlouvy
Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, a to telefonicky na číslo: 602 935 245, nebo elektronicky prostřednictvím mailu.
Při odstoupení od smlouvy je nutno uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit doklad o koupi zboží.
Dodavatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen zákazníkovi vrátit případnou již uhrazenou platbu za zboží. Tato bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze jsou uhrazeny formou dle dohody z pravidla převodem na účet zákazníka.

Postup při reklamaci zboží

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.
Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je toto doporučeno pro urychlení vyřízení reklamace. Nepředloží-li spotřebitel uvedené doklady, musí prokázat koupi zboží u prodávajícího jiným vhodným způsobem.
Pokud je reklamované zboží zasíláno poštou, doporučujeme jej odeslat doporučeně a pojistit jej na částku v hodnotě ceny zboží.
Prodávající bez zbytečného odkladu (tj. ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od obdržení reklamace a reklamovaného zboží) reklamaci vyřídí. Je-li třeba odborného posouzení reklamované vady, podá prodávající kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace s tím, že reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
K uplatnění reklamace můžete také využít naší kamenné prodejny.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši, popř. dalších nutných nákladů. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).


Bezpečnost a ochrana informací (GDPR)

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Markéta Roubcová, IČ 76487547, se sídlem Pražská 63 K, 669 02 Znojmo (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa:   Markéta Roubcová., Pražská 63 K, 669 02 Znojmo
email:     info@levnepletaciprize.cz 
telefon:   602 935 245

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pouze v případě, že o tuto službu projevíte zájem výběrem v nastavení uživatelského účtu.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • dobu nezbytnou po ukončení účinnosti k bezpečnému zjištění, že ze smlouvy bylo plněno vše a tak jak mělo a nebude nutné podávat žalobu případně návrh na exekuci
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Cookies

Při používání našich internetových stránek může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictví cookies.

VI.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Se zpracovateli osobních údajů dle čl. VI. správce uzavřel smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů jako tyto Podmínky ochrany osobních údajů.
 4. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mohou mít přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů vždy zveřejní na svých internetových stránkách s upozorněním (např. zvýrazněný pruh).

 


O prodejci
Kontakt

FPS