Rozplétání pecičky - technika pletení

TiskEmail
Rozplétání pecičky - 3 způsoby , technika pletení.
Popis

Rozplést pecičku zp.1

Způsob pletení: 
Označený počet ok přepleteme hladce, pleteninu obrátíme, přepleteme obrace, znovu obrátíme, přepleteme hladce, obrátíme, přepleteme obrace, ještě jednou přepleteme hladce a pokračuje­me dále.
Rozplést pecičku zp.2
Způsob pletení: 
označeného oka pleteme pecičku tím způsobem, že postupně vpíchneme do označe­ných ok předcházející řady (nebo řad) a protáhneme jimi přízi. Nakonec všemi nově vzniklými oky protáh­neme přízi a spleteme v jedno oko.
Rozplést pecičku zp.3 
Způsob pletení: 
Jehlicí podebereme přední část oka na levé jehlici a upleteme hladké oko (oko z levé jehlice zůstává po celou dobu rozplétání na levé jehli­ci), přízi přicházející od pravé ruky podebereme ze­zadu dopředu, aby příze na pravé jehlici byla po­ložena zepředu dozadu, podebereme zadní část oka a upleteme další oko hladce anglicky, znovu pode­bereme přízi zezadu dopředu a nakonec podebe­reme přední část oka a upleteme hladké oko. No­vých 5 ok ihned spleteme hladce.