Rozplétání ok - technika

TiskEmail
rozplétání ok - technika pletení
Popis

Rozplést jedno oko na dvě - hladce, hladce anglicky 
Způsob pletení:
 Přízi protáhneme přední částí oka na levé jehlici, upleteme hladké oko (oko z levé jehlice nepouštíme), přízi protáhneme zadní částí oka a upleteme další oko hladce anglicky. Potom oko z levé jehlice spustíme.
Rozplést jedno oko na dvě - hladce, obrace 
Způsob pletení: 
Přízi protáhneme přední částí oka na levé jehlici, upleteme hladké oko (oko z levé jehlice nopouštíme), podebereme zadní část oka a upleteme další oko obrace. Potom oko z levé jehlice spustíme.
Rozplést jedno oko na dvě - hladce anglicky, hladce 
Způsob pletení: 
Přízi protáhneme z a d n í částí oka na levé jehlici, upleteme hladké oko anglické (oko z le­vé jehlice nepouštíme), vpíchneme do přední části oka a upleteme další oko hladce. Potom oko z levé jehlice spustíme.
Rozplést jedno oko na dvě - hladce anglicky, obrace 
Způsob pletení: 
Přízí protáhneme zadní částí oka na levé jehlici, upleteme hladké oko anglické (oko z le­vé jehlice nepouštíme), podebereme přední část oka a upleteme další oko obrace. Potom oko z levé jehlice spustíme.
Rozplést jedno oko na dvě - obrace, hladce anglicky 
Způsob pletení:
 Jehlicí podebereme přední část oka na levé jehlici, upleteme oko obrace (oko z levé jehlice nepouštíme), vpíchneme do zadní části oka a upleteme další oko hladce anglicky. Potom oko z levé jehlice spustíme.
Rozplést jedno oko na dvě - obrace, hladce 
Způsob pletení:
 Jehlicí podebereme přední část oka na levé jehlici, upleteme oko obrace (oko z levé jehlice nepouštíme), vpíchneme opět do přední části oka a upleteme další oko hladce. Potom oko z le­vé jehlice spustíme.
Rozplést jedno oko na tři - hladce, hladce anglicky, hladce 
Způsob pletení:
 Jehlicí podebereme přední část oka na levé jehlici, upleteme hladké oko (oko z levé jehlice nepouštíme), vpíchneme do zadní části oka a upleteme další oko hladce anglicky (oko z levé jehlice ještě nepouštíme), podebereme znovu přední část rozplétaného oka a upleteme další oko hladce. Potom oko z levé jehlice spustíme.
Rozplést jedno oko na tři - hladce an­glicky, obrace, hladce 
Způsob pletení:
 Jehlicí podebereme zadní část oka na levé jehlici, upleteme hladké oko anglické (oko z levé jehlice nepouštíme), přední část rozplétané­ho oka přepleteme obrace (oko z levé jehlice ještě nepouštíme), podebereme znovu zadní část roz­plétaného oka a upleteme další oko hladce. 
Potom oko z levé jehlice spustíme.
Rozplést jedno oko na tři - hladce, na­hodit, hladce 
Způsob pletení: 
Jehlicí podebereme přední část oka na levé jehlici, upleteme hladké oko (oko z levó jehlice nepouštíme), přízi přicházející od pravé ruky podebereme zezadu dopředu, aby příze na pra­vé jehlici byla položena zepředu dozadu, pode­bereme přední část rozplétaného oka a upleteme další oko hladce. Potom oko z levé jehlice spustíme.
Rozplést jedno oko na tři - hladce, ob­race; hladce anglicky 
Způsob pletení:
 Jehlicí podebereme přední část oka na levé jehlici, upleteme hladké oko (oko z levé jehlice nepouštíme), zadní část rozplétaného oka přepleteme obrace (oko z levé jehlice ještě nepouští­me) a přepleteme ještě jednou přední část rozplé­taného oka hladce anglicky. Potom oko z levé jehlíce spustíme.
Rozplést jedno oko na tři - hladce an­glicky, nahodit, hladce 
Způsob pletení:
 Jehlicí podebereme zadní část oka na levé jehlici, upleteme hladké oko anglické (oko z levé jehlice nepouštíme), přízi přicházející od pravé ruky podebereme zezadu dopředu, aby příze na pravé jehlici byla položena zepředu dozadu, po­debereme přední část rozplétaného oka a uplete­me další oko hladce. Potom oko z levé jehlice spustí­me.
Rozplést jedno oko na tři - hladce an­glicky, obrace, hladce anglicky 
Způsob pletení: 
Jehlicí podebereme zadní část oka na levé jehlici, upleteme hladké oko anglické (oko z levé jehlice nepouštíme), přední část rozplétané­ho oka přepleteme obrace (oko z levé jehlice ještě nepouštíme) a zadní část rozplétaného oka přeple­teme hladce anglicky. Potom oko z levé jehlice spustí­me.
Rozplést jedno oko na tři - hladce an­glicky, hladce, hladce anglicky 
Způsob pletení:
 Jehlicí podebereme zadní část oka na levé jehlici, upleteme hladké oko anglické (oko z levé jehlice nepouštíme), přední část rozplítané­ho oka přepleteme hladce (oko z levé jehlice ještě nepouštíme) a zadní část rozplétaného oka přeplete­me hladce anglicky. Potom oko z levé jehlice spustí­me.
Rozplést jedno oko na tři - obrace, na­hodit, obrace 
Způsob pletení: 
Jehlicí podebereme přední část oka na levé jehlici a upleteme oko obrace (oko z levé jehlice nepouštíme, přízi přicházející od pravé ruky podebereme  zezadu dopředu, aby příze na pra­vé jehlici byla položena zepředu dozadu, pode­beremo zadní část rozplétaného oka na levé jehlici a upleteme další oko obrace. Potom oko z levé jehlice spustíme.
Rozplést jedno oko na tři - hladce, na­hodit, obrace 
Způsob pletení: 
Jehlicí podebereme přední "cást oka na levé jehlici a upleteme hladké oko (oko z levé jehlice nepouštíme), přízí přicházející od pravé ruky podebereme zezadu dopředu, aby příze na pra­vé jehlici byla položena zepředu dozadu, pode­bereme zadní část rozplétaného oka a upleteme ještě oko obrace. Potom oko z levé jehlice spustíme.
Rozplést jedno oko na tři - hladce, na­hodit, hladce anglicky 
Způsob pletení: 
Jehlicí podebereme přední část oka na levé jehlici a upleteme hladké oko (oko z levé jehlice nepouštíme), přízi přicházející od pravé ruky podebereme zezadu dopředu, aby příze na pra­vě jehlici byla položena zepředu dozadu, pode­bereme zadní část rozplétaného oka a upleteme hladké oko anglické. Potom oko z leve jehlice spustí­me.
Rozplést jedno oko na čtyři - hladce, hladce anglicky, hladce, hladce anglicky 
Způsob pletení: 
Jehlicí podebereme přední část oka na levé jehlicí, upleteme hladké oko (oko z levé jehlice zůstává po celou dobu rozplétání na levé jehli­ci), podebereme zadní část rozplétaného oka a upleteme další oko hladce anglicky, podebereme znovu př e d n í část rozplétaného oka, kterou přeple­teme na další hladké oko a nakonec zadní částí oka protáhneme ještě oko hladce anglicky. Teprve potorn oko z levé jehlice spustíme.


FPS