Obchodní podmínky Kreativ Znojmo
Mark__ta_Roubcov_4e08771182436

Základní ustanovení
uvedené obchodní podmínky platí pro objednávky v internetovém obchodě.
Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka).
Prodávající:
Markéta Roubcová, se sídlem Pražská 63 K , Znojmo, IČ: 76487547
(kontaktní informace - kamenná prodejna KREATIV, naleznete také v sekci Kontakty).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Obchodní podmínky všeobecně
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách obchodu .


Objednávka
Objednávky provedené kupujícím prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné, podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s  obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Registrace kupujícího v internetovém obchodě není podmínkou.
Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas k archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Dodavatel se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě ukončení obchodování mezi dodavatelem a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího budou tato data z archivu dodavatele odstraněna a zničena (vymazána). Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetím stranám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (přepravci, banky a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.
Dodavatel si vyhrazuje právo v mezích zákona využít svého práva ověřit si pravdivost údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání určeném kupujícím v registračním formuláři.


Objednávka
úspěšně dokončená objednávka je v kopii zaslána také na váš e-mail. Pokud jste tento e-mail neobdrželi, zadali jste při registraci špatnou e-mailovou adresu, nebo jste nákup správně nedokončili.
O odeslání zásilky, balíku Vás informujeme e-mailem.
Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá a  budeli zákazník opětovné objednávat zaslání zboží na dobírku, vyhovíme mu pouze až po zaplacení částky zahrnující cenu zboží, původní poštovné a nové poštovné předem na náš účet... na dobírku mu již zboží zasílat nebudeme.
Z výše uvedeného vyplývá, že je určitě lepší stornovat objednávku před odesláním zásilky.

Zboží
Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

Ceny nabízeného zboží
jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce.
Všechny ceny v obchodě jsou koncové.
V případě, že dojde u objednaného zboží ke zvýšení, snížení ceny, je tato skutečnost ihned zveřejněna u daného zboží
a ceny jsou závazné pro obě strany ( prodávajícího i kupujícího )

Platební podmínky
Zboží lze hradit  dobírkou,
předem bankovním převodem, též poštovní složenkou.
na účet FIO - číslo účtu : 2100559783 / 2010

Při volbě platby bankovním převodem bude kupujícímu zaslána informace, zda je všechno zboží dostupné.
V případě , že není možné dodat kompletní objednávku, prodávající kupujícího upozorní , případně dohodne změnu v objednávce a poté  zašle podklady k platbě.
NIKDY NEPLAŤE ZA OBJEDNÁVKU PŘEDEM !!!

Na základě platebních údajů  provede kupující převod. Při převodu je důležité uvádět variabilní symbol, který bude identifikovat platbu.
Zboží bude expedováno až po připsání dané částky na účet prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb prodávající může vystavit kupujícímu účtenku v případě , že nakupuje na dobírku (  platba za zásilku kurýrovi v hotovosti - Česká pošta).

 

Dodání objednávky


Objednané zboží zasíláme dopravcem PPL , Česká pošta , Zásilkovna, a  DPD .

ZÁSILKOVNA 

má již několik stovek výdejních míst a stále přibývají nová. 

Zvolíte li si dopravné přes Zásilkovnu, bude Vám v systému objednávky nabídnuto, na které pobočce si chcete svou zásilku vyzvednout.

Po předání balíčku obdržíte ze Zásilkovny emailovou zprávu, že Vaši zásilku převzali a přepravují ji k výdejnímu místu dle Vaší volby.

Po umístění zásilky do Vaší pobočky obdržíte SMS zprávu, že si balíček můžete vyzvednout.

 

více info na http://www.zasilkovna.cz/

C
ena za zásilky do váhy 5 kg - 64,- Kč
dobírka - 82,- Kč

Parametry standardních zásilek :

  • Maximální hmotnost zásilky: 5 kg
  • Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm
  • Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)
  • Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm
  • Maximální výše dobírky: 20 000 Kč
  • Ze standardních zásilek jsou automaticky vyloučeny z přepravy všechny zásilky odporujícím obchodním podmínkám.


Cena za poštovné PPL činí :
platba předem bank. účet - 90,- Kč ( nezávisle na váze zásilky)
dobírkou : 128,- Kč ( nezávisle na váze zásilky )
Pokud částka za zboží přesáhne výši 1800,- Kč , neplatíte přepravné - platba pouze předem na bankovní účet, nelze na dobírku !

Cena za poštovné přepravce česká pošta činí :
ČESKÁ POŠTA -
- doporučený balík, váha do 1 kg  - poštovné  - 88,- Kč (platba předem na bank.účet)
- doporučený balík, váha do 1 kg -  dobírka (rozměr nerozhoduje) 126,- Kč
- doporučený balík, váha přes 2 kg  - poštovné  - 165,- Kč (platba předem na bank.účet)
- doporučený balík, váha přes 2 kg -  dobírka (rozměr nerozhoduje) 185,- Kč

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ NAD 1800,- Kč poštovné zdarma ( pouze u přepravce PPL)

Obsahuje -li objednávka pouze drobné zboží ,
(váha zásilky 100 - 200 g )poštovné vám upravíme 
a písemně vás budeme informovat o výši upraveného poštovného .
PRODEJCE SI VYHRAZUJE MOŽNOST ÚPRAVY POŠTOVNÉHO DLE VÁHY OBJEDNÁVKY.


Pokud máme objednané zboží skladem, odešleme je na adresu zákazníka nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky.
Pokud není všechno objednané zboží skladem , dohodne prodejce s kupujícím možnost pozdějšího odeslání objednávky,
případně objednávku se zákazníkem upraví dle možnosti skladových zásob.
Veškeré zboží zaslané Českou poštou, nebo přepravcem PPL vám bude zasláno jako doporučená zásilka nebo doporučený balík (dle dodacích lhůt České pošty,přepravcem  PPL).
V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, neprodleně o této skutečnosti informujeme zákazníka elektronickou poštou nebo telefonicky.
Osobní vyzvednutí - zboží lze objednat přes internetový obchod a vyzvednout na kamenném obchodě ve Znojmě.
Bohužel ceny z internetové objednávky  jsou upraveny na ceny ,které  neplatí pro kamenný obchod,
nelze tedy požadovat osobní vyzvednutí objednávky za internetové ceny !! .

Záruční doba
začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Záruční doba a práva z odpovědnosti za vady se u veškerého sortimentu řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, reklamace jsou vyřizovány v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Záruční doba je 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční doba delší. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Spotřebitel má při uplatnění záruky:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. 

Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení:
Zákazník, který je spotřebitelem, má dále v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy (nejlépe spolu s vráceným zbožím) doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od převzetí zboží.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
na dodávku zboží , jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


Postup při odstoupení od smlouvy
Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, a to telefonicky na číslo: 602 935 245, nebo elektronicky prostřednictvím mailu.
Při odstoupení od smlouvy je nutno uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit doklad o koupi zboží.
Dodavatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen zákazníkovi vrátit případnou již uhrazenou platbu za zboží. Tato bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Peníze jsou uhrazeny formou dle dohody z pravidla převodem na účet zákazníka.

Postup při reklamaci zboží

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.
Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je toto doporučeno pro urychlení vyřízení reklamace. Nepředloží-li spotřebitel uvedené doklady, musí prokázat koupi zboží u prodávajícího jiným vhodným způsobem.
Pokud je reklamované zboží zasíláno poštou, doporučujeme jej odeslat doporučeně a pojistit jej na částku v hodnotě ceny zboží.
Prodávající bez zbytečného odkladu (tj. ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od obdržení reklamace a reklamovaného zboží) reklamaci vyřídí. Je-li třeba odborného posouzení reklamované vady, podá prodávající kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace s tím, že reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
K uplatnění reklamace můžete také využít naší kamenné prodejny.
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši, popř. dalších nutných nákladů. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).


Bezpečnost a ochrana informací (GDPR)

Prodejce Markéta Roubcová prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné. Budou použity pouze při  obchodním, platebním styku či doručení objednaného zboží. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě . Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, a zejména s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.


Některé údaje poskytnuté kupujícím při využívání internetového obchodu mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajůve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval osobní údaje kupujícího uvedené při objednávce, zpracovával je a uchovával, a to jako správce ve smyslu ZOOÚ. Prodávající se plně řídí ZOOÚ a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté kupujícím chránil.
Kupující si je plně vědom následujících skutečností:
• Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím a následným dodáním objednaného zboží nebo služeb.
• Registrace v internetovém obchodě vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím.
• Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace nebo objednání zboží prodávající nezpracovává ani nezískává žádné další informace o kupujícím.
• Veškeré údaje, které kupující během své registrace nebo objednání zboží poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
• Veškeré údaje získané od kupujícího jsou určeny pouze pro prodávajícího a slouží výhradně k účelům prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám (s výjimkou osob dopravujících objednané zboží).
• Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data kupujících před zneužitím, a nebude je kromě osob dopravujících zboží bez souhlasu kupujícího poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.


Kupující uděluje souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným prodávajícímu. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má kupující právo na informace o zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat prodávajícího o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm prodávající zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZOOÚ. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
 
Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujícího k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s čímž kupující souhlasí. Každý kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme Vaše soukromá data před zneužitím.


11. Závěrečná ustanovení

11.1. 
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

11.2. 
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11.3. 
Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a všechny spory budou rozhodovány před českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.4. 
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

 


O prodejci
Kontakt